În atenția părinților

 
 

Dragi părinți,

 
Pentru a fi pregătiți în vederea reluării în cele mai bune condiții a activității școlare, de îndată ce contextul epidemiologic o va permite, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) - care are în administrare 451 cabinete de medicină generală și 157 de cabinete stomatologice, aflate în unitățile școlare de stat din Capitală - a întreprins demersuri în vederea obținerii acordului părinților/tutorilor preșcolarilor și elevilor de prelucrare a datelor personale/medicale ale copilului, cu rugămintea ca părinții să depună la cabinetele școlare fișele medicale ale copiilor, împreună cu documentele medicale justificative, după caz.

În acest an, ASSMB a demarat un amplu proces de digitalizare a activității cabinetelor din Rețeaua de medicină școlară a Muncipiului București, în vederea eficientizării activității cadrelor medicale și a îmbunătățirii comunicării acestora cu părinții/tutorii legali ai copiilor.

Astfel, toate datele din cuprinsul fișelor medicale urmează să fie introduse într-un program informatic care va fi implementat în toate cabinetele de medicină generală și stomatologie din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat din Municipiul București.

Acesta este contextul în care, la începutul acestui an, părinții/tutorii preșcolarilor și elevilor au primit formularul „Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului”, pe care sunt rugați să îl completeze și să îl depună la cabinetul medical școlar, sau la secretariatul unității de învățământ, până la data de 29.01.2021.

Pentru că acest document a suscitat un interes justificat din partea părinților, ASSMB face o serie de precizări menite să clarifice unele aspecte ridicate în spațiul public:
  • Obligativitatea existenței fișelor medicale, și implicit a datelor solicitate părinților/tutorilor rezidă din prevederile Anexei la O.M.S nr. 1456/2020 Norme de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor;
  • Furnizarea datelor despre Rh și Grupa sangvină a copiilor nu este obligatorie, cum de altfel nici completarea și transmiterea formularului „Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului” nu are caracter obligatoriu. Cele două informații medicale au fost solicitate pentru a facilita acordarea primului ajutor, în caz de urgență medicală, așa cum este aceasta definită în art. 92, alin. 1, lit e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
  • Cu titlu de exemplu, menționăm că printre afecțiunile ce constituie urgențe medico-chirurgicale, conform Hotărârii nr. 423/2020, se numără: arsurile, astmul bronșic în criză, convulsiile, starea de rău convulsiv, hemoragiile nazale (epistaxisul major, epistaxisul minor repetat, cu anemie secundară) și hemoragii exteriorizate prin conductul auditiv extern, insuficiențele cardiorespiratorii acute, reacțiile alergice, traumatismele, sincopa, corpii străini nazali și auriculari;
  • Conform Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării nr. 5298/1668/2011medicul acordă, la nevoie, primul ajutor preşcolarilor  şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor, în limitele competenţelor, examinează, tratează şi supraveghează medical  preşcolarii şi elevii, inclusiv pe cei izolaţi, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal sau până la trimiterea la medicul specialist/de familie; la rândul său, asistentul medical acordă, în limita competenţelor, la nevoie, pentru afecţiuni curente  primul ajutor preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112, efectuează tratamente curente preşcolarilor, la indicaţia medicului, supraveghează preşcolarii şi elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat de către medic;
  • Prelucrarea datelor personale se efectuează în conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prin intermediul medicilor și asistenților medicali, din cadrul rețelei de medicină generală și stomatologică din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat;
  • În toate demersurile sale, ASSMB a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Școlar al Municipiului București (IȘMB), instituție cu care ASSMB are încheiat un protocol de colaborare, și al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți - București (FNAP-IP), cu care există un acord de parteneriat.
Reafirmăm faptul că toate demersurile noastre au în vedere doar asigurarea stării de sănătate a copiilor și derularea în cele mai bune condiții a activității școlare.

ASSMB, prin intermediul echipei de medici și asistenți medicali din cadrul Rețelei de Medicină Școlară, a asigurat și este pe deplin motivată să asigure și în continuare servicii medicale de cel mai înalt nivel preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat din Capitală, pe toată durata programului școlar, atunci când aceștia nu sunt însoțiți de părinți.
 
 
 
Cu prietenie, 
Echipa ASSMB


 
 
Pentru a fi la curent cu evenimentele și campaniile pe care le vom desfășura în viitor,
vă invităm să accesați site-ul nostru  www.assmb.ro sau să ne urmăriți pe 
Facebook www.facebook.com/administratiaspitalelor, Instagram https://www.instagram.com/a_s_s_m_b/ și
YouTube https://www.youtube.com/channel/.
Urmăriți-ne pe
Rețelele de Socializare
pentru a fi la curent
cu noutățile!
 
 
Răsfoiți
Arhiva Newsletter
pentru articolele care
vă interesează!
Primiți acest mesaj ca urmare a completării de către dumneavoastră a unui formular de informare și de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale. Acesta l-ați completat fie în cadrul campaniilor ”Sănătatea e în mâinile tale”, ”Campania de Promovare a Sănătății Orale” sau ”Copiii sănătoși ai Bucureștiului” (desfășurate de Primăria Capitalei, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în unitățile de învățământ de stat din București), fie când ați participat la unul dintre proiectele desfășurate de către A.S.S.M.B, sau atunci când v-ați abonat la newsletter pe website-ul nostru: www.assmb.ro

Toate drepturile rezervate.
Copyright © 2020, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București  A.S.S.M.B.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București
Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc.4, parter, sector 4, București
Tel: 021.310.10.59/69
www.assmb.roDacă nu doriți să mai primiți mesajele noastre sau ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să vă dezabonați aici.
Acest mesaj a fost direcționat către dvs.? Vă puteți abona 
aici.
Dacă aveți propuneri sau sugestii, vă rugăm să ni le împărtășiți la 
propuneri@assmb.ro
Acest mesaj nu poate fi considerat SPAM, deoarece conține toate datele de identificare ale expeditorului.