Avertizori în interes public-Canal intern de raportare

Avertizori în interes public-Canal intern de raportare


Potrivit Legii 361/2022 persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor juridice de drept privat, au la dispoziție modalități de raportare folosind canale interne sau externe.

Persoanele care raportează încălcări ale legii optând pentru canalul intern de raportare, o pot face prin următoarele modalități:

• Prin intermediul poștei electronice, la adresa avertizare@assmb.ro;

• Prin intermediul serviciilor poștale la adresa Bd Dimitrie Cantemir, nr. 1, bl. B2, sc. 4, Sector 4, București – România – În atenția Persoanei desemnate cu avertizările în interes public;

• Personal, prin prezența la sediul ASSMB (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e-mail avertizare@assmb.ro).