PROIECT FINALIZAT - ”CENTRU MEDICAL SF. ȘTEFAN ȘI CENTRU DE REFERINȚĂ PENTRU DIABET N. MALAXA” COMPLEX MEDICAL AMBULATORIU

Prin intermediul HCGMB nr. 122/28.03.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Centru medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa”.

Scopul lucrarilor de interventii este realizarea unui Complex Medical Ambulatoriu in care :

1.     Sa fie relocat si extins Dispensarul TBC sector 2 si 3, impreuna cu Laboratoarele necesare, in cadrul noului Centru Medical Sf. Stefan, impreuna cu personalul de  cadre medicale (45) ce deservesc actualul dispensar din sediul vechi din str Salcamilor, la care se vor adauga atat spatiile cu aparatura noua de investigare (computer tomograf si radiologie), cat si 19 cadre medicale suplimentare, necesare pentru buna desfasurare a actului medical din noua locatie din sos. Pantelimon, nr. 292.

 

2.     Se va reloca si extinde Ambulatoriul Spitalului Clinic N. Malaxa, impreuna cu relocarea si dezvoltarea sectiei de diabet precum si implementarea unor sectii noi (gastroentorlogie, endocrinologie, etc), in cadrul noului Centru de referinta pentru diabet N. Malaxa, impreuna cu personalul de cadre medicale (30) ce deservesc actualul ambulatoriu din cadrul Spitalului Malaxa, la care se vor adauga atat spatiile cu aparatura noua de investigare (ecografe, radiologie, tomografe etc), cat si 35 cadre medicale suplimentare, necesare pentru buna desfasurare a sectiilor preconizate a fi implementate in cadrul Centrului.

Prin implementarea proiectului se urmareste realizarea urmatoarelor obiective specifice:

 

Centru medical Sf. Ștefan

 

- 11 cabinete consultatii, din care 9 cabinete pentru consultatii adulti si 2 de pediatrie, prevazute cu boxa pentru vaccinari / testari IDR;

- camera recoltare probe de sputa Bk;

- camera de tratamente pentru bolnavii tbc aflati in DOT;

- serviciu radiologie 3 incaperi - boxa dezbracare pacienti, camera comanda, expunere, developare;

- laborator bacteriologie Bk;

- cabinet sedinte medici;

- camera asistente de teren;

- birou (punct) informatii, secretariat pentru programare si arondare pacienti;

- spatii de asteptare;

- farmacie cu circuit inchis;

- arhiva;

- camera statistica;

- vestiar;

- sala depozitare materiale curatenie;

- camera personal auxiliar;

- circuit functional separat pentru pacientii TBC, acces separat direct din exterior, circuite separate in interior pentru accesul la cabinetul de consultatii si investigatii;

- lift pentru accesul la cabinetele situate la etaj pentru pacientii greu deplasabili / copii mici;

- circuite separate pentru adulti si copii, conf Ord. 1338 / 31.07.2007;

- acces pentru persoanele cu handicap motor in conformitate cu normele in vigoare;

- circuit separat cu acces controlat pentru laboratorul bacteriologie Bk, fluxul activitatii  laboratorului sa fie unidirectional;

- parcare pentru autovehiculele institutiei, ambulantele care transporta pacienti la control, masini pentru pacientii nedeplasabili.

 

Centru de referință pentru diabet N. Malaxa

 

- 5 cabinete consultatii Diabet adulti;

- cabinet de Diabet pediatric cu sala de montat senzori si monitorizare;

- cabinet Neonatologie;

- cabinet Endocrinologie;

- cabinet Dermatologie cu sala de tratament;

- cabinet Chirurgie cu sala de tratament;

- cabinet ORL cu sala de tratament;

- sectie de Obstetrica – Ginecologie cu sala de tratament si supraveghere;

- cabinet de Medicina Interna;

- cabinet de Urologie;

- cabinet de Nefrologie;

- cabinet de Boli Infectioase;

- sectie de Cardiologie cu cu camere de ecografii generale, cardio, EKG si EMG;

- cabinet de Neurologie;

- camere de recoltat sange si probe biologice;

- sectie de Oftalmologie cu sala de tratament si camera de Laser oftalmologic;

- sectie de Stomatologie cu spatii de radiologie si laboratoare de tehnica dentara;

- sectie de Gastroenterologie cu spatii de explorari functionale si post interventii.

 

Valoarea totală a investiției este de 11.306.653 cu TVA.

 

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București,

 prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Durata de execuție: 18 luni.