Prezentare Rețeaua de Medicină Școlară

Cine suntem?

Direcția de Medicină Școlară este o componentă a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) având ca atribuții principale îndrumarea, coordonarea și asigurarea personalului medical din cabinetele medicale de medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și universitar de stat de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului București .

Ce realizări am avut?

În ultimii doi ani, datorită acțiunilor Primăriei Municipiului București, realizate prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Rețeaua de Medicină Școlară din București a devenit un model de bune practici la nivel național, prioritară fiind grija pentru copii, care s-a concretizat prin modernizarea, completarea și diversificarea Rețelei de Medicină Școlară.

În prezent, Rețeaua de Medicină Școlară din Capitală are 441 de cabinete de medicină școlară generală, 144 de cabinete școlare stomatologice, 9 cabinete medicale universitare și 13 cabinete stomatologice universitare. În aceste cabinete medicale, 137 de medici de medicină generală, 161 de stomatologi și 586 de asistenți medicali asigură consultații și tratamente gratuite pentru aproximativ 250.000 de elevi și 121.000 de studenți.

Ce investitii s-au făcut?

La preluarea mandatului Primarului General, Gabriela Firea, investițiile în cabinetele medicale școlare erau extrem de reduse, iar una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntau școlile era lipsa personalului medical specializat.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a făcut demersuri către Primarul General, Gabriela Firea, pentru a susține o modificare legislativă prin care administrația publică locală să poată suplimenta sumele necesare pentru cheltuielile de personal, precum și pentru bunuri și servicii din asistența medicală desfașurată în unitățile de învățământ, inclusiv pentru cabinetele medicale din unitățile de învățământ universitar. Datorită susținerii pe care am primit-o de la Primarul General, Gabriela Firea, în martie 2018, a fost modificată OU nr. 162/2008 și aprobată OU nr. 8/2018 care a permis organizarea și desfășurarea a 11 sesiuni de concurs în perioada (martie 2018 – mai 2019) pentru ocuparea posturilor vacante de medici și asistenți medicali, acoperirea deficitului de personal preluat în 2016, realizarea de investiții în cabinetele medicale școlare, dar și creșterea numărului total de posturi pentru personalul medical din rețeaua școlară de la 1011 la 1049, aprobat prin HCGMB nr. 254/23.04.2019, justificat de: numărul mare de elevi din unitățile de învățământ public de stat, normarea personalului medical din unitățile de învățământ conform Anexei nr. 4 la metodologie – Ordinul Comun al MS/MEN nr. 5298/1668/2011. În rețeaua de medicină școlară stomatologică s-au creat și posturi de medici ortodonți, care în prezent, sunt implicați și în proiectul de aplicare a aparatelor ortodontice mobile, proiect bugetat cu 200,000 de euro.

Proiecte si programe de educatie pentru sănătate

În premieră, la inițiativa Primarului General Gabriela Firea, copiii beneficiază și de tratamente ortodontice cu aparate dentare mobile și fixe, prin programele lansate de Primaria Capitalei, prin ASSMB:

- “Consultatíi stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”, care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru elevii din Municipiul București cu vârsta între 7-16 ani privind aplicarea de aparate ortodontice mobile. Până în prezent sunt 500 elevi beneficiari.
Buget alocat 2019 - 850,5 mii lei, bugetul decontat până în prezent 253,5 mii lei, numărul de beneficiari – 191 elevi, 338 aparate ortodontice aplicate, valoare sprijin financiar 750 ron/ arcadă, solicitanții aplică în proiect pe bază de adeverință, recomandare din partea medicului specialist ortodont.

- Proiect “SMILE”, care prevede acordarea de sprijin financiar, pentru copii din Municipiul București, privind aplicarea de aparate ortodontice fixe - reprezentând aprox. 10.000 elevi.
Bugetul alocat pentru 2019 – 10,027 mil lei, bugetul decontat până acum: număr beneficiar planificați 2019: 10.000 copii, sprijinul financiar este de maxim 990 lei/ beneficiar, solicitanții aplică online ca urmare a obținerii recomandării privind aplicare aparate ortodontice fixe din partrea unei Clinici Stomatologice afiliată proiectului.
http://aparateortodontice.assmb.ro/
http://smile.assmb.ro/
http://assmb.ro/proiect/proiect-smile-mobile

Numărul preșcolarilor, elevilor și studenților care frecventează cabinetele stomatologice din Rețeaua de Medicină Școlară este în plină creștere. Personalul medical din cabinetele de medicină stomatologică asigură tuturor elevilor și studenților consultații și tratamente stomatologice gratuite (sigilări, detartraje, tratament carii, extracții dentare) pe tot parcursul anului (inclusiv în vacante) Astfel, în perioada septembrie 2018 - mai 2019 în cabinetele de medicină stomatologică au fost efectuate 85.120 de consultații și 119.935 de tratamente.

Campanii și workshopuri

Considerăm că factorul cel mai important în dezvoltarea sănătății îl reprezintă educația pentru sănătate, tocmai de aceea, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) și cu Federația Națională a Asociațiilor de Părinți - Învățământ Preuniversitar (FNAP -Ip) şi-a stabilit ca prioritate dezvoltarea educaţiei pentru sănătatea copiilor.

Obiectivul prioritar al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin Rețeaua de Medicină Școlară, îl reprezintă educația pentru sănătate a copiilor și tinerilor.
Informarea corectă, realizată pe baze științifice dovedite, creează premisele asigurării stării de sănătate prin măsuri de prevenție, prin adoptarea unui stil de viață sănătos, prin alimentație corectă, activitate sportivă, evitarea adicțiilor.

Primăria Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a derulat încă din 2018 campanii de promovare a sănătății orale destinate copiilor înscriși în unitățile de învățământ de stat din cele 6 sectoare ale Municipiului București, prin personalul medical din cabinetele școlare.


· Campania de promovare a Sănătății Orale în școli și grădinițe - 2 ediții


· Campania „Sănătatea e în mâinile tale”


· Campania „Copiii sănătoși ai Bucureștiului”


· Campania ”Inimi Tinere Bat pentru Tine”


Workshopuri

O serie de workshopuri pentru dezvoltarea şi implementarea acțiunilor care au ca scop creșterea bazei de donatori români de celule stem hematopoietice. Aceste workshopuri au avut ca principal obiectiv informarea studenților marilor centre universitare, din Capitală, despre posibilitatea ca orice persoană sănătoasă, prin înscrierea în Registru, să poată da viaţă mai departe, donând pentru pacienţii care au nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice şi care speră că un donator voluntar compatibil va fi șansa lui la o nouă viaţă.


· Workshopul „Și copiii alergici au dreptul la educație”


Ne preocupă instruirea permanentă a personalului medical din cabinetele de medicină generală și stomatologică pentru a putea interveni rapid în cazul în care se declanșează o reacție alergică severă. De aceea, în colaborare cu Asociația Română de Educație în Alergii, am organizat workshopuri prin care instruim tot personalul medical din Rețeaua de Medicină Școlară.

· Pe 5 iunie 2019, cu ocazia Zilei Naționale de Testare a Consumului Personal de Alcool, în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică și Alianța pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor, în cabinetele medicale universitare s-a realizat evaluarea nivelului de consum de alcool prin efectuarea testului AUDIT.

Aplicarea testului AUDIT a reprezentat un instrument de conștientizare și de intervenție primară asupra consumului de alcool, la acest eveniment răspunzând întrebărilor adresate prin chestionar un număr de 988 studenți.