Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

 

 

CHESTIONAR PRIVIND PERCEPȚIA CETĂȚENILOR ASUPRA TRANSPARENȚEI ȘI INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE

 

Contracte semnate

Documente privind executia contractelor

 

Centralizator achizitii publice cu valoare peste 5000 euro