Servicii de actualizare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și Executia lucrărilor în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu

Servicii de actualizare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și Executia lucrărilor în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în calitate de autoritate contractantă, a demarat procedura de licitație deschisă având ca obiect: Servicii de actualizare a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și Executia lucrărilor în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu: Lot 1 - Lucrări în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu - Spitalul Clinic “Sf. Maria”, Lot 2 - Lucrări în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu - Spitalul Clinic Colțea, finanțată prin bugetul local, valoare estimată: 16.690.415,78 lei fără TVA.

Licitația deschisă se derulează online, prin mijloace exclusiv electronice, documentația de atribuire putând fi descărcată din SEAP, conform anunț de participare nr. CN1068109/19.04.2024.